nieuws

Financiële positie architecten blijft kwetsbaar

Geen categorie

De architectenbranche is nog niet uit de crisis, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de BNA. De in 2009 ingezette daling in de werkvoorraad en verwachte omzet, zet zich in 2010 verder voort. Door een prijzenslag bij het verwerven van nieuwe opdrachten staan de honoraria onder druk. De BNA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Financiële positie architecten blijft kwetsbaar

 

 

De werkvoorraad van architectenbureaus is begin 2010 gemiddeld 12% kleiner dan in september 2009. Vergeleken met 2008 is deze zelfs gehalveerd. De kleine bureaus hebben in de helft van de gevallen maar voor maximaal 3 maanden werk in voorraad, bij grotere bureaus ligt er gemiddeld nog voor een halfjaar werk op de plank.

Ruim een derde (35%) van de bureaus voorziet dit jaar een daling van de omzet van meer dan 10%. Nog eens 15% verwacht dat de omzet zal dalen met 5-10%. 27% verwacht dat de omzet ongeveer gelijk zal blijven. Ruim een vijfde (22%) van de bureaus denkt in 2010 wel meer omzet te realiseren dan in 2009. Een vergelijkbare ontwikkeling verwachten de architectenbureaus voor nieuwe opdrachten.

Het honorarium van architectenbureaus staat onder druk: 30% van de ondervraagden verwacht dat dit zal dalen met 10%, 22% voorziet een daling van 5-10%.

Het overgrote deel van de architectenbureaus (68%) verwacht dat het qua personeelsbestand even groot blijft, 21% verwacht krimp. Een tiende van de bureaus verwacht in 2010 een uitbreiding van het aantal medewerkers.

Voor het soort opdracht verwachten bureaus een toenemend belang van transformatie/renovatie, hergebruik/herontwikkeling en verbetering/verduurzaming: respectievelijk 50%, 51% en 47% verwacht hier een stijging. 46% van de respondenten verwacht een afname in de nieuwbouw van woningen. Bijna een tiende van de architectenbureaus verwacht in 2010 nieuwe markten op het gebied van planvorming, onderzoek, gebiedsontwikkeling en advieswerk aan te boren.

Verwachtingen lange termijn

In het onderzoek is de architectenbureaus ook gevraagd naar hun verwachtingen voor de periode na de crisis – in de bouwwereld waarschijnlijk pas na 2011. Hier valt op dat veel bureaus bij de aard van de projecten een verschuiving verwachten van nieuw naar vernieuwd: transformatie, renovatie, hergebruik en verduurzaamheid zullen verder in belang toenemen volgens de bureaus.

Bron: BNA

Reageer op dit artikel