nieuws

VU en Premsela starten studie Design Cultures

Geen categorie

De Vrije Universiteit Amsterdam start op 1 september de nieuwe masterstudie Design Cultures, in samenwerking met de stichting Premsela. Dit werd aangekondigd tijdens het gisteren georganiseerde symposium Designdenken. Hier braken Premsela en vier andere designtheoretici een lans voor het academisch bestuderen van de designcultuur. Voorzitter Dingeman Kuilman ziet dit als de enige manier waarop Dutch Design haar succes kan continueren.

VU en Premsela starten studie Design Cultures

“Het huidige ontwerponderwijs is teveel gericht op ambacht en te weinig op theorie”, aldus Kuilman. Hij denkt dat als ontwerpstudenten de nodige theoretische context ontberen en wanneer resultaten los staan van kennis, er geen duurzame ontwerpen kunnen worden gemaakt.

Premsela Gerard Unger

Wetenschappelijk fundament

Als Dutch Design op de oude voet voortgaat zonder reflectie op zichzelf en zonder aandacht voor de betekenis ervan, kan het karikatuur van zichzelf worden, vreest Kuilman. Daarom wil Premsela in samenwerking met de VU een wetenschappelijk fundament onder design leggen en het culturele debat over design vorm geven.

Design Cultures, ondergebracht aan de faculteit Letteren van de VU, wil studenten onderwijzen in designcultuur in de breedste zin des woords, dus van industrieel ontwerp tot mode en grafische vormgeving. In de master wordt design bestudeerd als een cultureel proces, maar ook als een sociaal, economisch en politiek instrument. 

Premsela-2
Jose Teunissen

Mode spiegel van de maatschappij

Drie ‘designdenkers’ hielden die middag een persoonlijk betoog over de academische bestudering van designcultuur. Net als design wordt ook mode gezien als niets meer dan luxeproducten in een flitsende verpakking, zonder een intellectuele basis. José Teunissen, lector modevormgeving aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, beargumenteerde dat recent onderzoek uitwijst dat mode een spiegel van onze samenleving is en niet slechts een oppervlakkige keuze. Het irrationele en versnipperde karakter van mode maakt het echter een lastig te bestuderen onderwerp.

Geautomatiseerde typografie

“Met een veeg van je vinger over het scherm van je iPhone maak je tekst groter. Zou je dit in een boek doen, dan verwoest je de zorgvuldig opgebouwde typografie.” Gerard Unger, hoogleraar typografie aan de Universiteit van Leiden, betoogde dat net zoals mode, ook de typografie de ontwikkelingen in de maatschappij weerspiegelt. “In plaats van boeken lezen mensen nu schermen. Om dat prettig te doen, wordt software ontwikkeld, dat eigenlijk geautomatiseerde typografie is.”

Premsela
Javier Gimeno-Martinez

Openheid

Een van de docenten van de nieuwe masterstudie Design Cultures is Javier Gimeno-Martinez, ook werkzaam aan de Universiteit van Leuven. Hij sloot de middag af met een historische schets van de bestudering van designcultuur. Volgens hem is een essentieel element van dit nieuwe discipline het openstaan voor andere studiegebieden en de uitwisseling daarmee, van geschiedenis tot culturele antropologie. Het is tijd dat designcultuur een eigen identiteit krijgt en zich los maakt van zijn grote zus, kunstgeschiedenis.

Reageer op dit artikel