nieuws

Rotterdam groeit

Geen categorie

De bevolking van Rotterdam blijft groeien en er zal geen vergrijzing optreden. Daarmee wijkt Rotterdam af van de landelijke trend. Volgens het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) zal het aantal Rotterdammers in 2025 toenemen tot 610.000 inwoners. Op dit moment telt de stad 587.161 inwoners.

Rotterdam groeit

 

 

Het aandeel allochtone Rotterdammers zal de komende jaren minder hard toenemen. De aanwas van de immigrantengroepen komt vooral door de tweede generatie, niet door nieuwe immigratie.

Gemeente mikt op starters en dertigers

Bijna de helft van de Rotterdamse bevolking is allochtoon. De grootste immigrantengroepen zijn Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilliaanse mensen. Vanaf 2014 gaan allochtonen de meerderheid vormen. De gemeente Rotterdam mikt er op dat starters en dertigers in de stad blijven wonen. Tot 2002 vertrokken jaarlijks gemiddeld drieduizend Rotterdammers naar andere gemeenten. Volgens de onderzoekers zal deze migratie afnemen. Betere woningen moeten twintigers en dertigers de komende jaren in de stad houden.

Reageer op dit artikel