nieuws

Gemeenteraad enthousiast over bestemmingsplan Kop Zuidas

Geen categorie

De Amsterdamse gemeenteraad heeft op 21 januari 2010 het bestemmingsplan Kop Zuidas gewijzigd vastgesteld. Kop Zuidas is de oostelijke entree van Zuidas en ligt ten oosten van de RAI. Het besluit van de gemeenteraad maakt de realisatie van een evenwichtige mix van wonen, werken en voorzieningen mogelijk. In Kop Zuidas komen naast woningen en kantoren, een theater, hotel, restaurants en kleinschalige horeca, scholen en ook een aantal winkels.

Gemeenteraad enthousiast over bestemmingsplan Kop Zuidas

In het hart van Kop Zuidas komt een levendig plein dat door het theater, hotel, het gebouw voor een dansopleiding en een kantoor zal worden omsloten. Het bestemmingsplan maakt de bouw van ruim 500 woningen mogelijk die direct grenzen aan de Veluwebuurt. Op een zichtlocatie naast de A10 komen kantoorkavels beschikbaar.

In Kop Zuidas zijn het stadsdeelkantoor van Zuideramstel en het woningbouwproject Luminuz al gerealiseerd. Momenteel bevindt de bouw van de nieuwe synagoge zich in de laatste fase, oplevering wordt medio 2010 verwacht. In februari zal worden begonnen met de nieuwbouw van het ROC aan de Europaboulevard. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan kunnen vanaf medio 2010 bouwvergunningen worden verleend en bouwkavels worden uitgegeven.

Omdat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, moet het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zes weken na 21 januari bekend worden gemaakt. Binnen die termijn moeten de Minister van VROM en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de gelegenheid worden gesteld met betrekking tot de wijzigingen een zogenoemde aanwijzing te geven.

Reageer op dit artikel