nieuws

Gemeenschappelijke taal duurzaamheid

Geen categorie

W/E Adviseurs (GPR Gebouw), Stichting Sureac (GreenCalc+) en Dutch Green Building Council (DGBC, BREEAM-NL) gaan één gemeenschappelijke taal gebruiken voor de beoordeling van gebouwen op duurzaamheidaspecten.

Gemeenschappelijke taal duurzaamheid

De beoordelingssystemen en tools gebruiken straks dezelfde termen en rekenmethoden om dezelfde begrippen en situaties te duiden en te wegen. Dit biedt duidelijkheid en kan de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen.

Voor de overheid betekent een gemeenschappelijke taal de mogelijkheid om eenduidige inkoopcriteria op te stellen, minimumeisen te ontwikkelen voor de bouwregelgeving (dat op de rol staat voor herziening) en verduurzaming op eenduidige wijze te stimuleren. Het ministerie van VROM verleent financiële medewerking voor het ontwikkelen van de taal. De gesprekken over afstemming lopen al enige tijd.

Reageer op dit artikel