nieuws

College van Rijksadviseurs pleit voor binnenstedelijk bouwen

Geen categorie

Het College van Rijksadviseurs (CRA) roept op om de focus van de ruimtelijke inrichting te verleggen naar de bestaande kwaliteiten van onze steden en dorpen. Dat staat in het advies over binnenstedelijk bouwen dat het college maandag aanbood aan minister Jacqueline Cramer van VROM.

College van Rijksadviseurs pleit voor binnenstedelijk bouwen

Het advies volgt uit de visie Prachtig Compact NL die in opdracht van het CRA werd opgesteld door de werkgroep Binnenstedelijk Bouwen. De visie bespreekt de urgentie en de kansen, mogelijkheden en voordelen van compact bouwen in bestaand stedelijk gebied. ‘Binnenstedelijk bouwen is nodig om onze steden vitaal te houden, het landschap te sparen en tegelijkertijd helpt het om onze ambities van duurzaamheid te verwezenlijken.’

 intense laagbouw in Groningen door Dick van Gameren intense laagbouw in Groningen door Dick van Gameren

Tentoonstelling Intense Laagbouw

Het advies Prachtig Compact NL werd aangeboden tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Intense Laagbouw’ die tot 29 januari in de hal van het ministerie van VROM te zien is. De tentoonstelling toont 52 voorbeelden van binnenstedelijk bouwen die op initiatief van de gemeente Groningen werden gemaakt.

 intense laagbouw in Groningen door Dick van Gameren
intense laagbouw in Groningen door Dick van Gameren

Debat

Na afloop van de presentatie van Prachtig Compact NL vond een debat plaats tussen Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, architect Dick van Gameren, de voormalig stadsbouwmeester van Leiden, Donald Lambert en de wethouders Frank de Vries van de gemeente Groningen en Marnix Norder van de gemeente Den Haag. Alle deelnemers onderschreven het belang van binnenstedelijk bouwen. Ze zijn van mening dat er een grote opgave ligt in het grondbeleid en de reeds ingenomen grondposities. Verder beschouwen zij de parkeernormen als een blok aan het been en staat veel regelgeving volgens hen creativiteit en verdichting in de weg.

Marnix Norder deed de oproep het bouwbesluit terug te brengen tot het hoogst noodzakelijke. “Vier A4tjes moeten voldoende zijn om een goede basis te garanderen en weer ruimte te maken voor nieuwe mogelijkheden voor een zo breed mogelijke doelgroep.”

Volgens Liesbeth van der Pol bestaan er nog veel misverstanden over verdichten, bijvoorbeeld dat het veel duurder is, ten koste gaat van groen in de stad of alleen relevant is voor grote steden.

Reageer op dit artikel