nieuws

Aanbesteding nieuw defensiemuseum Soesterberg

Geen categorie

De Rijksgebouwendienst gaat in opdracht van het ministerie van Defensie het nieuw te realiseren defensiemuseum Soesterberg pps-aanbesteden en uitvoeren. Vandaag staat op www.aanbestedingskalender.nl een vooraankondiging.

Aanbesteding nieuw defensiemuseum Soesterberg

 

 

 

Het nieuwe museum wordt gerealiseerd op een kavel van ca. 45 hectare, op het gedeelte van de voormalige vliegbasis dat in handen van Defensie blijft. Tevens zal een groot buitenterrein voor exposities en evenementen worden ingericht. De locatie grenst aan de voormalige start- en landingsbaan.

In het museum zullen het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaartmuseum uit Soesterberg worden samengebracht, waaraan een defensiebreed thematisch deel wordt toegevoegd.

Bijzondere ligging

Gezien de bijzondere ligging van het gebied in de ecologische hoofdstructuur van het hart van de Heuvelrug zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Tevens zullen duurzaamheid en innovatie aspecten zijn die een rol spelen in het project.

Aanbestedingsproces

Opdrachtgever van het nieuwbouwproject is het ministerie van Defensie. De Rijksgebouwendienst treedt voor het ministerie op als aanbestedende dienst en is verantwoordelijk voor het totale aanbestedingsproces. De aanbesteding zal in het tweede kwartaal van 2010 aanvangen. In 2014 zal het museum zijn poorten openen.

De DBFMO-overeenkomst [Design, Build, Finance, Maintain and Operate] omvat ondermeer de realisatie, de museale inrichting en gedeeltelijke exploitatie van het museum. De overeenkomst heeft een looptijd van 25 jaar.

Informatiebijeenkomst

Op 10 februari is een informatiebijeenkomst bij het ministerie van VROM te Den Haag. Geinteresseerden kunnen zich tot en met 5 februari aanmelden via: postbus.ppsdefensiemuseum@minvrom.nl

Reageer op dit artikel