nieuws

Aanbesteding: Defensiemuseum Soesterberg

Geen categorie

Het rijk besteedt het nieuwbouwproject defensiemuseum Soesterberg door middel van publiek private samenwerking [pps] aan. De aankondiging hiervoor is vandaag gepubliceerd.

Aanbesteding: Defensiemuseum Soesterberg

Geïnteresseerden kunnen hem vinden op aanbestedingskalender.nl.

Opdrachtgever van het nieuwbouwproject is het ministerie van Defensie. De Rijksgebouwendienst treedt voor het ministerie op als aanbestedende dienst en is verantwoordelijk voor het totale aanbestedingsproces. In 2014 zal het museum zijn poorten openen.

De DBFMO-overeenkomst [Design, Build, Finance, Maintain and Operate] omvat ondermeer de realisatie, de museale inrichting en gedeeltelijke exploitatie van het museum. De overeenkomst heeft een looptijd van 25 jaar.

Het museum wordt gerealiseerd op het gedeelte van de voormalige vliegbasis dat eigendom van Defensie blijft. Het Legermuseum uit Delft en het Militaire Luchtvaartmuseum uit Soesterberg zullen hier samen tot een nieuw museum integreren. Tevens zal een buitenterrein voor exposities en evenementen worden ingericht. De locatie grenst aan de voormalige start- en landingsbaan.

Gezien de bijzondere ligging van het gebied in het hart van de Heuvelrug zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zoals verwoord in het ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg. Tevens zal duurzaamheid een van de aspecten zijn die een rol speelt in het project. Zo zal er optimaal gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en gebouwen.

Op 15 september 2010 om 14.00 uur tot 16.00 uur is een informatiebijeenkomst gepland op de voormalige vliegbasis, verlengde Palzerweg bij de toegangspoort van het terrein, Soesterberg om een toelichting te geven op het nieuwbouwproject defensiemuseum Soesterberg.

Gegadigden kunnen zich hiervoor tot 13 september aanmelden via  postbus.ppsdefensiemuseum@minvrom.nl

 

Reageer op dit artikel