nieuws

Werkgroep wonen op zoek naar miljarden

Geen categorie

Het kabinet heeft de twintig werkgroepen bekendgemaakt die moeten uitzoeken hoe het Rijk vanaf 2011 kan bezuinigen. Ze gaan op zoek naar 35 miljard euro.

Tornen aan de hypotheekrenteaftrek, sleutelen aan de huurtoeslag of overdrachtsbelasting, of toch korten op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV): er gelden geen taboes voor de commissie Wonen, die onder leiding komt te staan van André de Jong, voormalig directeur-generaal Rijksbegroting van het ministerie van Financiën. Eenvoudig lijkt de opdracht die hij meekrijgt in ieder geval niet. Het betreft namelijk de heroverweging van alle fiscale subsidies, belastingen, regels en instituties rond wonen: (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren en verhuizen. De commissie moet begin april meerdere beleidsvarianten opleveren, waarvan ten minste één variant structureel een besparing oplevert van 20 procent (ongeveer 5 miljard euro). Het kabinet gaat daarbij uit van woonregelingen die in 2010 een beslag op collectieve middelen leggen van ongeveer 13 miljard euro, en de impliciete waarde van de ondersteuning van huurders via de regulering van aanvangshuren en het gematigde huurbeleid van woningcorporaties, dat geschat wordt op meer dan 10 miljard euro. 

Optelsom
Het kabinet wil dat de commissie de koop- en huurmarkt in samenhang beschouwt met inspraak van de corporaties. De gewenste bezuining van 5 miljard mag overigens ook een optelsom zijn van kleinere besparingen. Mobiliteit en Water is de tweede werkgroep die een directe relatie heeft met de bouwsector. Deze werkgroep, die wordt voorgezeten door Maarten Ruys, topambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, moet bekijken in hoeverre 2 miljard kan worden bespaard op de financiering en kosten van aanleg, beheer en onderhoud, gebruik en bediening van infrastructuur over de volle breedte van bouwen, beprijzen en benutten. De werkgoep Op afstand van de arbeidsmarkt legt onder andere de WAO, de Wet sociale werkvoorzieningen en de Wet werk en bijstand (WBB) onder een vergrootglas. De werkgroep Energie en Klimaat buigt zich over de verschillende subsidieregelingen. In totaal heeft het kabinet 20 werkgroepen in het leven geroepen. Uiteindelijk hakt het kabinet volgend voorjaar knopen door. Het is niet gezegd dat op ieder beleidsterrein 20 procent wordt gekort.

Reageer op dit artikel