nieuws

Start Onderzoekslab voor ontwerpers

Geen categorie

Vorige week is in het kader van ‘Nederland wordt anders’ de inschrijving gestart voor de eerste ronde van het Onderzoekslab. De eerste honderd ontwerpers (architecten, landschapsarchitecten, stedebouwkundigen) die momenteel door de crisis zonder werk zitten, zullen in dit Onderzoekslab ontwerpend onderzoek verrichten naar actuele vraagstukken zoals stedelijke verdichting, herbestemming en nieuw wonen in wijken.

Gelijktijdig met de start van de eerste ronde van het Onderzoekslab is de website  www.nederlandwordtanders.nlgelanceerd. Op deze site staan de onderzoeksvragen, worden potentiële deelnemers voor het Onderzoekslab uitgenodigd en worden de andere activiteiten van ‘Nederland wordt anders’ toegelicht. De komende tijd zullen de resultaten van het Onderzoekslab ook hierop gepresenteerd worden.

Het initiatief ‘Nederland wordt anders’ is een samenwerking die de ministeries van VROM, WWI en OCW, de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Den Haag, TU Delft en TU Eindhoven, Stimuleringsfonds voor Architectuur en de branche-organisaties van projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties NEPROM en Aedes in juli 2009 zijn aangegaan.

Reageer op dit artikel