nieuws

Extra geld voor de woningmarkt en aandachtswijken

Geen categorie

In de vanmiddag gepresenteerde Miljoenennota staan verschillende plannen om de woningmarkt in beweging te houden en te zorgen dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd. Daarnaast komt er extra geld voor de ‘aandachtswijken’.

Woningmarkt: Starters
Afschaffing koopsubsidie voor starters uiterlijk eind 2011 
De Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) wordt uiterlijk 31 december 2011 afgeschaft. Deze wet regelt de koopsubsidie voor starters op de woningmarkt. Wie vóór 1 januari 2012 een aanvraag indient die aan de voorwaarden voldoet, heeft nog recht op vijf jaar subsidie.

Woningmarkt: Energieprestatie huurwoning 
In 2010 wordt de energieprestatie van huurwoningen opgenomen in het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Dat betekent dat woningcorporaties een hogere huur kunnen gaan vragen voor energiezuiniger woningen.

Woningmarkt: crisismaatregelen voor huiseigenaren 
Eigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken kunnen tot 31 december 2010 gebruik maken van de Regeling Groenprojecten. Deze regeling betekent een belastingvoordeel bij energiezuinige investeringen. De ondergrens van 20.000 euro is tijdelijk weggevallen en de looptijd van de lening wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.

Ook kunnen ze 200 euro subsidie krijgen als ze een maatwerkadvies laten uitvoeren. voor wat betreft mogelijke energiebesparende maatregelen in de woning en komt er een BTW-verlaging (van 19 naar 6%)  voor vloer- dak- en gevelisolatie. Het gaat om het BTW-tarief voor arbeid en materialen. De verlaging geldt niet voor isolatieglas en voor overige ‘gewone’ verbouwingen. Eigenaren van woningen die vóór 1995 zijn gebouwd kunnen een subsidie op het plaatsen van isolatieglas krijgen van maximaal 1100 euro inclusief BTW.

Woningmarkt: Nationale Hypotheekgarantie
Woningzoekenden krijgen met de Nationale Hypotheekgarantie meer mogelijkheden om een huis te financieren. Het garantiebedrag is tijdelijk verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro. Zo krijgen banken over grotere hypotheekbedragen zekerheid en kunnen meer mensen, vanwege de lagere rentes, een (ander) huis kopen.

Aandachtswijken
Voor goede plannen van bewoners uit de veertig zogeheten aandachtswijken is 10 miljoen euro extra beschikbaar. Dit geld kan op allerlei manieren worden besteed. Voor groenvoorzieningen krijgen deze wijken in 2010 970.000 euro extra en voor de herontwikkeling van karakteristieke gebouwen en terreinen wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Met dit extra budget wil het kabinet er aan bijdragen dat deze gebouwen en terreinen een herkenbare landmark blijven.

Reageer op dit artikel