nieuws

Nollenlandlandschap Den Helder winnaar Arie Keppler Prijs

Geen categorie

Het ‘Nollenlandschap Den Helder’ is de winnaar in de categorie Stedebouwkundige plannen en landschapsontwikkeling van de Arie Keppler Prijs 2009.

Nollenlandlandschap Den Helder winnaar Arie Keppler Prijs

Het Nollenlandschap ligt als binnenduinlandschap aan de rand van de Napoleontische stelling rond Den Helder. Kunstenaar Rudi van de Wint (1942-2006) experimenteerde in het gebied met grote kunstwerken in samenhang met de natuur. Hij gebruikte de bunkers en legde paden aan om zijn grote kunstwerken te plaatsen. Zo ontstond het Nollenlandschap. Nu is er een tweede deel van dit landschapsproject in ontwikkeling genomen. Het betreft een inrichtingsplan voor een groot kavel, naast de nieuwe jeugdgevangenis en aansluitend op het oorspronkelijke Nollenlandschap. Het project kan een belangrijke culturele impuls worden voor de kop van Noord-Holland en geeft ook de Stelling van Den Helder nieuwe betekenis als ruimtelijk cultuurhistorisch relict. 

Het bijzondere aan het plan ‘Nollenlandschap Den Helder’ is de interdisciplinaire benadering van natuurontwikkeling, geïnspireerd vanuit de beeldende kunst. Bij de opzet van dit plan is een verbinding gemaakt met de traditie van de landschapschilderkunst en schilders als Claude Monet en William Turner. In het landschap komen de immateriële aspecten van natuurbeleving zoals licht en ruimte, mist en nevel, kleursluiers in de vegetatie terug en leggen zo een verbinding tussen natuur en cultuur. 

Stichting Welstandszorg Noord-Holland – adviescommissies voor Ruimtelijke Kwaliteit (WZNH) reikt eens per twee jaar een prijs uit aan initiatiefnemers van een voorbeeldige prestatie op het terrein van architectuur, stedebouw, cultuurhistorisch erfgoed of ruimtelijke ordening. Ir. A. Keppler was in 1916 medeoprichter van WZNH, een stichting die de kwaliteit van bouwplannen in Noord-Holland is gaan toetsen aan criteria van schoonheid en welstand. 

www. projectdenollen.nl 

Reageer op dit artikel