nieuws

Beton vergroenen

Geen categorie

Het Cement en Betoncentrum is op zoek naar nieuwe manieren om beton groener en duurzamer te maken. Met het lanceren van de ideeënprijsvraag ‘Groen Beton – in de kiem gescoord’ doet het centrum een oproep voor innovaties. Iedereen die denkt iets te kunnen bijdragen aan de vergroening van beton wordt gevraagd mee te doen.

De ideeën kunnen betrekking hebben op geheel nieuwe producten en toepassingen, maar zeker ook op kleine en grote verbeteringen van bestaande processen, producten en systemen.

Het beste idee wordt beloond met € 5000,- voor onderzoek of advies voor de verdere ontwikkeling van het idee. 

Deadline voor inzending van ideeën is 30 oktober 2009.

Meer informatie www.indekiemgescoord.nl 

Reageer op dit artikel