nieuws

Anke van Hal: Crisis biedt kansen

Geen categorie

Het samenvallen van de ecologische crisis met de economische crisis biedt nieuwe kansen voor de bouwsector, betoogt prof.dr.ir. Anke van Hal in haar intreerede als professor Sustainable Building and Development aan Nyenrode Business Universiteit. Zij houdt haar oratie met de titel ‘De fusie van belangen; over duurzaamheid en rendement in de bouwsector’ op 27 augustus.

Foto: Lisette van Pavoordt Fotografie

Van Hal: “De bouwsector heeft de afgelopen jaren in toenemende mate oog gekregen voor de belangen van het milieu. Uitgangspunt vormde echter altijd het gebruikelijke economische denkpatroon. Nu deze werkwijze zijn zwakheden toont is de tijd rijp voor een nieuwe benadering.

“Door de belangen van het bedrijfsleven (profit) geheel te integreren met de belangen van mens (people) en milieu (planet), ontstaan nieuwe oplossingen en nieuwe businesskansen. Om het potentieel van deze fusie van belangen te gelde te kunnen maken, is wel procesinnovatie nodig. Alleen door middel van nieuwe vormen van denken en doen, waarbij samenwerking centraal staat, kan de benodigde slag worden gemaakt.”

Van Hal ziet in de bouwpraktijk al diverse signalen van een overgang naar deze ondernemende benadering van duurzaamheid. Deze initiatieven zijn echter veelal op nieuwbouw gericht. Gezien de urgentie van de opgave pleit Van Hal nadrukkelijk ook voor een veranderende werk- en denkwijze op het gebied van de bestaande bouw. 

Prof. dr. ir. Anke van Hal bekleedt de leerstoel Sustainable Building and Development aan de Nyenrode Business Universiteit sinds 2008. Met deze leerstoel wil Nyenrode een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities van het bedrijfsleven en de overheid ten aanzien van  duurzaamheid in de bouw.

Van Hal (1965)  is sinds de jaren tachtig actief op het gebied van duurzaam bouwen. Zij werkte jarenlang als adviseur, ondermeer vanuit haar eigen adviesbureau. Gedurende tien jaar was zij hoofdredacteur van het vakblad Puur Bouwen (voorheen Duurzaam Bouwen). Zij studeerde Bouwkunde aan de TU Delft waar zij in  2000 ook promoveerde op een praktijkgericht onderzoek naar de diffusiekansen van milieu-innovaties in dagelijkse (woning)bouwpraktijk. Van Hal is tevens praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. In die hoedanigheid houdt zij zich specifiek bezig met een duurzame benadering van bestaande woningen en wijken. 

Reageer op dit artikel