nieuws

CAO Architectenbrance vastgesteld

Geen categorie

De CAO voor personeel in dienst van architectenbureaus is voor een jaar vastgesteld. Dit heeft het bestuur van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) op 8 juli jl. besloten, na raadpleging van zijn leden.

Er is een CAO overeengekomen met een looptijd van één jaar, lopend van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010. Tijdens dat jaar zal worden gewerkt aan een modernisering van de CAO. Deze afspraak is gemaakt als onderdeel van de overeenkomst. De looptijd van één jaar wordt verder ingegeven door de huidige economische omstandigheden. Voor de volgende onderhandelingen is een tweejarige CAO weer het uitgangspunt. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 1% per 1 juli 2009.

Voor de modernisering van de CAO is door de onderhandelingsdelegaties van werkgevers en werknemers een traject ontwikkeld dat in september van start gaat. Dit moderniseringstraject concentreert zich rond een aantal thema’s, waaronder beloning, arbeidsduur en werktijden, vakantie en verlof, employability en vergoedingen en voorzieningen. Verder wordt aandacht besteed aan onder andere de toegankelijkheid, de leesbaarheid en de vormgeving van de CAO.

Bron: bna

Reageer op dit artikel