nieuws

Verblijven in Zeeland

Geen categorie

Zeeland vult de Dag van de Architectuur op woensdag 24 juni in met een verblijfsdebat tijdens een excursie. De titel: Landschap als Leidraad.

De provincie Zeeland vraagt zich af of het op recreatief gebied nog kan concurreren met het buitenland. Een zonvakantie in Turkije is dichtbij en goedkoper dan in Zeeland en bovendien is zon daar gegarandeerd. Intussen zit Zeeland met een erfenis van campings en zomerwoningterreinen die vaak opvallend aanwezig zijn en in landschappelijk opzicht niet erg worden gewaardeerd. 

Daarnaast naderen de vergrijzing en de bevolkingskrimp. De provincie zet in op de ontwikkeling van een wooneconomie om mensen van elders naar Zeeland te lokken. Ook is er een tendens van wonen naar verblijven, waarbij mensen zowel een woning in Zeeland hebben als in de Randstad. 

Het debat gaat in op de vraag welke rol het Zeeuwse landschap hierin speelt. Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe, al dan niet tijdelijke, woonvormen in het buitengebied? 

Het programma van de middag is te vinden op www.cbkzeeland.nl.

Reageer op dit artikel