nieuws

Twee winnaars Dirk Roosenburgprijs

Geen categorie

De Eindhovense Dirk Roosenburgprijs kent dit jaar voor het eerst twee winnaars: de verbouwing van de Lichttoren aan de Mathildelaan door awg Architecten en de nieuwbouw van Spilcentrum Meerrijk op Meerbos 2-18 door diederendirrix architecten.

     

Uit het juryrapport: “Voor Eindhoven is de revitalisering van de binnenstad belangrijk. De uitmuntende herbestemming van de Lichttoren en het belang van dat gebouw op die plek in de stad, maakt dat de jury de ietwat gemakzuchtige, maar verder kwalitatieve nieuwbouw kan accepteren. Het belang van een goed leefklimaat in Meerhoven en de hoop en het vertrouwen in de toekomst dat spreekt uit het spilcentrum, maakt de ietwat generieke, maar verder kwalitatieve toevoeging van de nieuwbouw te tolereren. Herbestemming van gebouwen en de combinatie van oud en nieuw op   deze manier, op dit soort locaties, is relatief nieuw. Het zou kunnen dat architecten en opdrachtgevers – niet alleen in Eindhoven maar ook in het algemeen – nog zoeken naar expressieve manieren om nieuwbouw op niveau te laten corresponderen met de sterke identiteit en verschijningsvorm van bestaande gebouwen uit het verleden. De scheidslijn tussen nieuwbouw die de oudbouw overschreeuwt en nieuwbouw die zich daaraan ondergeschikt maakt, kent vele nuances die nog maar ten dele zijn geëxploreerd. In die zoektocht bieden beide projecten inspirerende aanknopingspunten voor verder onderzoek.”

Lichttoren

Architect awg Architecten, Jan Verrelst

Opdrachtgever Stichting Trudo

Aannemer Stam en de Koning Bouw

De architect: “De Lichttoren heeft een symboolwaarde voor Eindhoven. Daarom is het van belang het bouwwerk niet van identiteit te doen veranderen, maar de functie te versterken. Het gebouw leent zich voor heel veel. Het is zaak de juiste toon te treffen, zich te voegen naar zoals het altijd is geweest. We laten het gebouw zoveel mogelijk in haar waarde – hebben net zo zorgvuldig gewerkt aan het weglaten, dan aan het maken – en voegen alleen daar elementen toe waar het bouwwerk nog niet af of het oorspronkeli k ontwerp onzuiver is. Volledig in overeenstemming met het streven naar de Nieuwe Zakelijkheid.”

De jury noemt de transformatie van het bestaande gebouw buitengewoon knap, waarbij de opmerkelijke kwaliteit van het betonskelet geheel tot zijn recht komt. Een demonstratie van de geschiedenis van de betontechniek, waardoor het openlijk laten zien van de leidingen in dit robuuste milieu dragelijk is gemaakt.

Spilcentrum Meerrijk

Architect diederendirrix architecten, Bert Dirrix

Opdrachtgever Woonveste Vastgoed

Aannemer Woonveste Bouw

De architect: “In het centrum van Meerhoven staat een karakteristieke vliegtuighangaar, die samen met enkele andere gebouwen als waardevol industrieel erfgoed de herinnering aan het voormalige vliegveld Welschap levend houdt. Met de herbestemming tot een complex van educatieve en recreatieve functies wordt deze hangaar getransformeerd tot het vitale culturele centrum van de wijk.”

De jury is verrast over het overdekte plein vanwege de vele mogelijkheden die het biedt. De aanwezigheid van dergelijke historische elementen in een vinexwijk is niet gebruikelijk en is hier goed uitgebuit. De nieuwbouw is om, onder en naast de hangars geplaatst en vormt hiermee een vanzelfsprekend geheel.

Overige nominaties

Woningen Bosfazant 139-177

Architect: Bedaux de Brouwer Architecten

Opdrachtgever: VOF Bosrijk (samenwerking van SDK Vastgoed met AM Zuid)

Aannemer: Stam en de Koning Bouw

Woningen Bosgaai 2-48

Architect: de Architecten Cie.

Opdrachtgever: VOF Bosrijk (samenwerking van AM Zuid met SDK Vastgoed)

Aannemer: BAM Woningbouw

Woningen Bosruiter 2-66

Architect: Tarra Architectuur en Stedenbouw

Opdrachtgever: VOF Bosrijk (samenwerking van SDK Vastgoed met AM Zuid)

Aannemer: Stam en de Koning Bouw

Woningen en bedrijfsruimte Hessen Kasselstraat 2

Architect: 3D-0D Buro voor Architectuur

Opdrachtgever: F. van der Meulen, S. Luijten, R. Smits 

Aannemer: Bouwbedrijf van Breemaat

Renovatie gebouw WY High Tech Campus 37

Architect: INBO/JHK Samenwerkende architecten

Opdrachtgever: Philips Electronics Nederland

Aannemer: Bouwcombinatie BAM – Van Straten

Appartementen Kleine Berg 24

Architect: Architectenbureau Cor en Partners BNA 

Opdrachtgever: Wildenberg Vastgoed 

Aannemer: Bouwbedrijf Van Gogh

Uitbreiding woning Merelllaan 12

Architect: van Helmond Zuidam Architecten

Opdrachtgever: mevr. H. Linssen en dhr. B. Franssen 

Aannemer: Bouw- en Timmerbedrijf v.d. Bosch

Woongebouwen Zwembadweg/ Frederik van Eedenplein

Architect: diederendirrix architecten, Paul Diederen

Opdrachtgever: KDO Vastgoedontwikkeling

Aannemer: KlokBouw Eindhoven

Reageer op dit artikel