nieuws

Twee winnaars Archiprix

Geen categorie

Twee eerste prijzen, een tweede prijs en een eervolle vermelding zijn toegekend tijdens de Archiprix 2009. De zevenentwintig inzendingen kwamen van de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur (eenentwintig plannen), stedebouw (één plan) en landschapsarchitectuur (vier plannen).

     

Uitgemergeld door Dingemans Deijs     Space Poetics and Voids door Simone Pizagalli

De twee gedeelde eerste prijzen werden uitgedeeld aan ‘Uitgemergeld’ ontworpen door Dingemans Deijs (AvB Amsterdam, studierichting architectuur) en ‘Spaces, Poetics and Voids’ ontworpen door Simone Pizagalli (TU Delft, studierichting architectuur). De tweede prijs ging naar ‘Kartuizer klooster, een psychodyslepticum’ ontworpen door Servie Boetzkes (TU Eindhoven, studierichting architectuur). De eervolle vermelding werd toegekend aan ‘De Resonator’ ontworpen door Derk van der Velden (AvB, studierichting landschapsarchitectuur). 

     

Karthuizer Klooster door Servie Boetzkes     Resenator door Derk van der Velden

De jury vond dat de   inzendingen van de afstudeerrichting landschapsarchitectuur veel sterker zijn gerelateerd aan de context dan de architectuurplannen. Daarbij waren de kwesties die bij deze projecten aan de orde kwamen, veel actueler. 

De jury bestond uit Haiko Meijer (architectuur), Arjen Oosterman (theorie), Miranda Reitsma (stedebouw), Ronald Rietveld (landschaparchitectuur) en Max Risselada (architectuur). De juryleden vonden het belangrijk dat afstudeerders bij de richting architectuur alle aspecten van het vak onder de knie proberen te krijgen. Volgens hen is het ontwikkelen van een sterk concept niet genoeg. 

www.archiprix.nl

Reageer op dit artikel