nieuws

DOCOMOMO roept Rotterdam op tot publiek debat over De Lijnbaan

Geen categorie

DOCOMOMO heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam per brief opgeroepen tot een publiek debat over de toekomst van het woon- en winkelcentrum De Lijnbaan in Rotterdam. Deze oproep heeft betrekking op de nieuwe plannen die het College voor De Lijnbaan heeft gepresenteerd.

Lijnbaan kruising.jpg    Lijnbaan Karel Doormanlaan.jpg
Kruising Aert van Nesstraat –                 Woningen aan de Karel Doormanstraat
Karel Doormanstraat

Dit ontwerp is volgens Docomomo weliswaar een verbetering op het ontwerp van 22 januari 2007, maar de argumenten die het College voor de forse ingreep van het slopen van twee flats aandraagt, zijn volgens Docomomo niet overtuigend. Daarbij heeft het debat over de herontwikkeling van De Lijnbaan tot nu toe binnenskamers plaatsgevonden, terwijl Docomomo vindt dat bij dat bij zulk belangrijk erfgoed juist een openbaar debat hoort. Dan zouden ook andere visies op de cultuurhistorie en de vraag hoe deze het beste te bewaren aan de orde kunnen komen. 

Lijnbaan Oldenbarnevelt.jpg
Woningen aan de Oldebarneveltstraat

Omdat Minister Plasterk nog geen besluit heeft genomen over de aanwijzing tot rijksmonument van De Lijnbaan, heeft Docomomo per brief ook een oproep bij de Minister gedaan. 

Lijnbaan boekomslag.jpg

Afbeeldingen Stichting Docomomo Nederland

Reageer op dit artikel