nieuws

Adviesrol voor Twynstra Gudde en Royal Haskoning

Geen categorie

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers en Royal Haskoning zijn gezamenlijk geselecteerd voor het leveren van een breed spectrum aan adviesdiensten aan de Programmadirectie Nieuwe Huisvesting van het ministerie van VROM.

De Programmadirectie heeft tot doel passende huisvesting te realiseren voor de kerndepartementen van VROM en V&W en voor de VROM-inspectie en de Rijksgebouwendienst. De nieuwe huisvesting moet een voorbeeldfunctie gaan vervullen voor markt en overheid, en spraakmakend in opzet en werking zijn. De programmadirectie heeft de combinatie van Twynstra Gudde en Royal Haskoning geselecteerd om in een intensief samenwerkingsverband deze huisvesting te realiseren.

De werkzaamheden omvatten een breed spectrum aan adviezen, waaronder:
– Project-, proces en programmamanagement gedurende de verschillende fasen van het programma;
– Huisvestingsmanagement, bouwkostenmanagement, vastgoed en facilitymanagement;
– (Juridisch) advies op het terrein van aanbesteding en contracteren;
– Themagerichte onderzoeken, onder andere op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, materiaalgebruik,   energie en milieu etc.;
– Kwaliteits- en risicomanagementsystemen.

De opdracht heeft naar verwachting een looptijd van acht jaar.

www.twynstragudde.nl
www.royalhaskoning.com

Reageer op dit artikel