nieuws

Weggegooid geld

Geen categorie

De honderden miljoenen euro’s die woningcorporaties jaarlijks investeren in de leefbaarheid van stadswijken, hebben weinig nut. Overlast en onveiligheid nemen niet af, in sommige gevallen juist toe. Dat blijkt uit het rapport De baat op straat van de onderzoeksinstituten SEO Economisch Onderzoek en Atlas voor gemeenten, waar NRC Handelsblad gisteren melding van maakte.

Het kabinet heeft leefbaarheid in wijken tot een van de speerpunten gemaakt. Veertig probleemwijken moeten in acht tot tien jaar veranderen in ‘krachtwijken’. Corporaties spelen daarbij een belangrijke rol. In 2005 besteedden ze 184 miljoen aan het vergroten van de leefbaarheid, in 2006 275 miljoen en in 2007 305 miljoen. Daarbij gaat het onder meer om betere verhoudingen in de wijk, integratie, het verminderen van overlast en het tegengaan van verloedering. Dze investeringen zijn dus weinig effectief.

Het rapport stelt dat materiele investeringen door corporaties wel leiden tot verbeteringen in de wijken. Zo heeft het verkopen van huurwoningen een duidelijk effect. Ook onderhoud aan gebouwen zorgt voor een afname van de problemen. Volgens de onderzoekers kunnen corporaties hun geld daarom beter besteden aan maatregelen die bewezen succesvol zijn. Sociale investeringen kunnen ze beter overgelaten aan andere partijen, zoals gemeente, politie en jeugdzorg.

Het rapport is na te lezen op 
http://www.nrc.nl/multimedia/archive/00224/2009-29_224159a.pdf 

Reageer op dit artikel