nieuws

Bouw zoekt vrouw

Geen categorie

Twaalf prominenten uit verschillende takken van de bouwsector zetten zich een jaar lang in om meer vrouwen aan te trekken voor de bouwbranche en om de doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties in de bouw een impuls te geven. Het ‘Ambassadeursnetwerk voor de Bouw’ is onlangs geïnstalleerd door Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Het netwerk neemt concrete acties, zowel in de eigen organisatie als daarbuiten. Voorbeelden zijn het aanstellen van vrouwen in top- en middenkader, het opstellen van een business case waaruit blijkt dat vrouwen de kwaliteit van de organisatie verhogen, loopbaanbegeleiding voor vrouwen en het nadrukkelijk vervullen van een rolmodel in de sector.

Het netwerk is een initiatief van Bouwnetwerk en de Regieraad Bouw. Uitgangspunt is dat meer diversiteit en een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in het management van levensbelang is voor elke sector. Ervaring in andere sectoren leert dat samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden en competenties ertoe leidt dat noodzakelijke vernieuwingen sneller worden gerealiseerd. Joop van Oosten, lid van Regieraad Bouw en voorzitter Raad van Bestuur BAM: “In de bouwsector willen we meer transparantie zien en betere samenwerking.’’

Het Ambassadeursnetwerk voor de Bouw volgt op de vijf landelijke Ambassadeursnetwerken, die sinds 2001 werken aan het doorbreken van het glazen plafond. Een begeleidingsgroep, gevormd door Camiel Eurlings (Minister van Verkeer en Waterstaat), Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland), Joop van Oosten en Helma Born (voorzitter van Bouwnetwerk en directeur Procap) volgt de voortgang. 

Leden Ambassadeursnetwerk voor de Bouw:  
de heer J. Schuyt, De Alliantie (voorzitter)
de heer ir D. van Well, Dura Vermeer Groep
de heer W. de Boer, Rabo Vastgoed Groep
de heer Bert van der Els, Heijmans NV
mevrouw E. Nelissen, Ingenieursbureau Nelissen BV
de heer ir R. van Wingerden, Koninklijke BAM Groep
de heer P. Buck, ProRAil Infraprojecten
mevrouw drs. A. de Vries, ING Real Estate Development Nederland
drs R.H.J. Mooren, ARCADIS Nederland BV
de heer W. Koster, KONE BV
de heer ir W. Spangenberg, ABT
de heer L.H. Keijts, Rijkswaterstaat, Staf Directoraat Generaal

www.regieraadbouw.nl 
www.debouwvernieuwt.nl
www.bouwnetwerk.net

Reageer op dit artikel