nieuws

Stimulans voor ruimtelijke projecten

Geen categorie

Minister Jacqueline Cramer van VROM stelt samen met haar collega Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken 83,5 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde uitvoering van verschillende ruimtelijk economische projecten. Omdat de gemeenten mede financieren, komt direct 165 miljoen euro beschikbaar.

Door tempo te maken met investeringen in de regio willen de bewindsvrouwen een bijdrage leveren aan de bestrijding van de financiële crisis.

In totaal gaat het om veertien projecten in alle delen van het land, die moeten bijdragen aan een Mooi Nederland. Het gaat om de volgende projecten: 

*Hoogeveen: revitalisering bedrijventerrein De Wieken (verbetering infrastructuur en verkeersveiligheid, herprofilering). 
*IJmond: opknappen bedrijventerrein IJmond-Noord en omvorming Middenhavengebied tot een Deepsea Intercontinental Frozen Fish Centre of Europe.
*Zaanstad: herontwikkeling van het vervallen Hembrugterrein tot toplocatie voor wonen, werken en recreëren. 
*Veendam: ontwikkeling van een hoogwaardig stationsgebied en Poort van Veendam. 
*Alphen aan den Rijn: herontwikkeling Oude-Rijnzone door het opknappen van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van woningen en recreatief groen. 
*Zevenbergen: ontwikkeling Zevenbergen-Noord door een intensivering van het bedrijventerrein en investeringen in leefomgeving, milieu en leefbaarheid.
*Helmond: transformatie Kanaalzone (oud industriegebied) naar culturele hotspot met horeca en woningen. 
*Soesterberg: vergroten leefbaarheid van het dorp afgestemd op de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis. 
*Emmeloord: ontwikkeling groene corridor tot blauwgroen gebied met ruimte voor landbouw, recreatie, toerisme, landschap en natuur, maar ook wonen en bedrijvigheid. 
*Oosterwolde: transformatie van verouderd bedrijventerrein tot woonwijk met ruimte voor sportvoorzieningen, detailhandel en bedrijvigheid. 
*Zutphen: herstructurering bedrijventerrein De Mars door betere benutting van de bestaande ruimte en verbetering van de bereikbaarheid. 
*Nijmegen: opknappen Mercuriuspark-Oost door bedrijfsverplaatsing, herverkaveling en nieuwbouw. 
*Zwolle: transformatie van industriegebied Schaepman door investeringen in bodemsanering, koude-warmte-opslag en verbetering openbare ruimte. 
*Oldenzaal: herontwikkeling van bedrijventerrein en spoorzone tot aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu.

Bron: Vastgoedmarkt

Reageer op dit artikel