nieuws

Rijksbouwmeester ondersteunt aandachtswijken

Geen categorie

De Eindhovense wijk Doornakkers krijgt van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol hulp bij het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het wijkgroen en de openbare ruimte.

Voor de wijk wordt door de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Woonbedrijf en ontwikkelaar Hurks een integrale visie opgesteld. De Rijksbouwmeester denkt mee over de herbestemming van twee schoollocaties en een langzaam verkeersroute.

De wijk Doornakkers is een van de vijf proefprojecten die de Rijksbouwmeester gaat uitvoeren in de veertig aandachtswijken (ook wel Vogelaarwijken, prachtwijken of krachtwijken genoemd). De ontwerpteams moeten voor iedere wijk een inspirerend klankbord zijn. Het doel is na te gaan op welke wijze het ruimtelijke ontwerp een bijdrage kan leveren aan een duurzame verbetering van de wijk. Vormgeving, ruimtelijke kwaliteit en schoonheid zijn daarbij volgens Van der Pol de sleutelbegrippen.

Reageer op dit artikel