nieuws

Nieuwe methode om bevolkingskrimp te voorspellen

Geen categorie

Vele gemeenten zullen de aankomende jaren te maken krijgen met bevolkingskrimp. Ontwerplab Krimp heeft een methodiek ontwikkeld om deze veranderingen te herkennen. Door op de juiste manier naar de betreffende gebieden te kijken, kunnen kansen worden aangegrepen en risico’s worden vermeden.

De methode staat beschreven in de publicatie Ruimte maken voor krimp en wordt op 13 mei gepresenteerd tijdens een conferentie in het NAi. Namens minister Cramer zal de heer Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van VROM, de publicatie in ontvangst nemen.

Ontwerplab Krimp is door de BNA en studiestichtingen Stagg, Staro en Stawon samen met Aedes en KEI georganiseerd in Limburg, Friesland en Zeeland. In elk van deze studiegebieden hebben architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten gekeken naar drie eigenschappen die karakteristiek zijn voor het gebied: op sociaaleconomisch, cultuurhistorisch en ruimtelijk vlak. Daarnaast is een analyse gemaakt van de manier waarop mensen wonen, werken, leren en recreëren en van de organisatie van de zorg. Door al deze eigenschappen te combineren met trends, wordt duidelijk waar kansen liggen en waar risico’s kunnen ontstaan. Ontwerpers kunnen dit vertalen naar strategieën en scenario’s. Door deze vervolgens te verbeelden in illustraties en plattegronden, kan door beslissers worden bepaald waar wel en waar niet wordt geïnvesteerd en in welke mate. Op deze manier worden beleidsmakers, directeuren van woningcorporaties, bestuurders in zorg en onderwijs en bewoners op ideeën gebracht en geholpen bij het vinden van oplossingen.

De Ministeries van VROM en WWI zullen de resultaten uit Ontwerplab Krimp gebruiken voor het actieplan voor krimpgebieden, dat na de zomer wordt gepresenteerd. 

www.bna.nl/ontwerplabkrimp
www.bna.nl/bouwenvoorkrimp

Reageer op dit artikel