nieuws

Architectenportefeuilles slinken met een derde

Geen categorie

Volgens de BNA ondervindt 80 procent van de Nederlandse architectenbureau de gevolgen van de economische crisis. Dit is het resultaat van een nieuw onderzoek dat de BNA heeft uitgevoerd. Orderportefeuilles lopen dramatisch leeg waardoor architectenbureaus moeten snijden in het personeelsbestand.

Onderzoeksbureau USP kreeg de opdracht een tweede peiling te doen naar de stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd. Het onderzoek, waaraan 25 procent van de benaderde architecten heeft meegedaan,  is in de tweede week van april uitgevoerd. 

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de eerdere signalen. 80% van de architectenbureaus ervaart in enige tot zeer sterke mate de gevolgen van de economische crisis. 
Dramatisch zijn de cijfers over de teruggang in de orderportefeuille: gemiddeld ondervinden de architectenbureaus een daling van 30 tot 34%. Daarbij worden de middelgrote bureaus – van 10-20 en 20-40 fte – het hardst getroffen: zij hebben te maken met resp. 37% en 44% daling.

De meeste getroffen bureaus hebben maatregelen genomen in het personeelsbestand. 90% van de bureaus geeft aan dat dit ook effectief is geweest. 33% van de bureaus verwacht nog verder te moeten snijden in het personeelsbestand (vast en tijdelijk).
De meeste ontslagen vallen onder de bouwkundig tekenaars (ca. 75% van de gevallen). In bijna de helft van de gevallen worden architect-medewerkers ontslagen. 

De BNA stuurt de resultaten van het onderzoek aan de Ministers van Financiën, WWI en EZ, de Rijksbouwmeester, de vier Bouwministeries Defensie, VROM, LNV, V&W, en de VNG, Aedes en Neprom. 

www.bna.nl

Reageer op dit artikel