nieuws

VROM en Nirov maken canon voor ruimtelijke ordening

Geen categorie

Er komt een canon met personen, locaties, beslissingen en andere voorbeelden die een icoon zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De canon voor de ruimtelijke ordening (CanonRO.nl) is een initiatief van het ministerie van VROM en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov).

VROM en Nirov maken canon voor ruimtelijke ordening

“Elke vierkante centimeter van ons land is gemaakt. In veel gevallen ging dit goed, in een aantal gevallen niet. Daar moeten we van leren,” stelt Willem Buunk van het Nirov. 

De ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk in beweging. In de plaats van de oude ‘topdown’ benadering vanuit de rijksoverheid, ontstaan er nieuwe samenwerkingsvormen waaraan de markt, burgers en overheden meedoen. Deze veranderingen in de ruimtelijke ordening zijn voor VROM en Nirov aanleiding geweest om gezamenlijk terug te kijken welke krachten en tegenkrachten van invloed zijn geweest op de inrichting van Nederland. De canon moet niet alleen een overzicht geven van de belangrijkste iconen uit de ruimtelijke ordening, het moet ook behoeden voor oude valkuilen.

Projectleider Tom Maas van het ministerie van VROM: “Als we kijken naar stadsuitbreidingen, zoals de Vinex-wijken, dan zien we dat de bouw goed is geregeld en vaak zeer profijtelijk is, maar dat het groen eromheen een sluitpost is. Soms is het wel goed gegaan, bijvoorbeeld bij rijksbuffer-zones tussen de grote steden in de Randstad, zoals Midden-Delfland en het groen om Amsterdam. Die gebieden worden steeds aantrekkelijker voor de stedelijke recreant. De CanonRO.nl kan ons leren waar dat succes aan te danken is en hoe we dat op andere plaatsen in de toekomst net zo goed kunnen doen.”

Meedoen 
VROM en Nirov stellen de CanonRO niet zelf vast: professionals uit de ruimtelijke ordening, (oud-)bestuurders en ander geïnteresseerden kunnen iconen voor de CanonRO.nl voordragen via www.canonro.nl. Ook worden er de komende maanden bijeenkomsten gehouden om kandidaat-iconen te vinden.

Reageer op dit artikel