nieuws

BNA luidt de noodklok

Geen categorie

Uit een onderzoek dat BNA liet doen, blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse architectenbureaus hard wordt getroffen door de economische crisis. Architectenbureaus moeten stevig snijden in het personeelsbestand. De BNA vraagt de overheid om steun. In het NOS journaal van afgelopen vrijdag stelde BNA-voorzitter Jeroen van Schooten dat op de korte termijn dertig procent van het personeel de laan zal worden uitgestuurd en dat niet uitgesloten moet worden dat dit percentage zal oplopen tot vijftig procent.

BNA luidt de noodklok

De BNA liet de situatie onderzoeken na signalen van architecten over problemen door het stopzetten of wegvallen van opdrachten. Onderzoeksbureau USP kreeg de opdracht een snelle peiling te doen naar de stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd. Volgens de BNA zijn de enquêteresultaten representatief voor de gehele Nederlandse architectenbranche.

 

De uitkomsten bevestigen de signalen uit de markt. 75 Procent van de architectenbureaus ervaart in enige tot zeer sterke mate de gevolgen van de economische crisis. De bureaus met meer dan tien fte hebben de grootste problemen (82%). De gevolgen zijn vooral merkbaar doordat het aantal nieuwe opdrachten vermindert (bij 72%) en reeds gegeven opdrachten voor onbepaalde tijd worden uitgesteld (bij 69%). De meeste getroffen bureaus nemen maatregelen in het personeelsbestand: 36 Procent verlengt tijdelijke contracten niet en 20% ontslaat een deel van het vaste personeel.

 

De belangrijkste redenen voor de terugval van opdrachten zijn financiële problemen bij opdrachtgevers en een gebrek aan vertrouwen om aan een nieuw project te beginnen. De gevolgen zijn het grootst in de woningbouwsector: 73 Procent van de deelnemende bureaus voelt hier de grootste klap.

 

Architectenbureaus moeten veel gekwalificeerd personeel laten gaan. Voor de nieuwe generatie architecten zijn er nauwelijks mogelijkheden. De BNA stelt dat door het uitdunnen van de branche veel kennis en kwaliteit verloren gaat. Ze doet daarom een dringend beroep op de Nederlandse overheid om de mogelijkheden aan te grijpen om de architectenbranche te helpen. Zo zou het Rijk bij het verstrekken van hulp aan de financiële sector de voorwaarde moeten stellen dat financieringen van projecten, kredieten en hypotheken weer op gang komt. Daarnaast zou de overheid als opdrachtgever van grote publieke gebouwen een belangrijke impuls kunnen geven aan de sector. Ook valt te denken aan extra stimuleringsmaatregelen, zoals verlaging van de grondkosten. 

 

De BNA stuurt de resultaten van het onderzoek aan de Ministers van Financiën, WWI en EZ, de Rijksbouwmeester, de vier Bouwministeries, Defensie, VROM, LNV, V&W, en de VNG.

 

Bron: BNA

Reageer op dit artikel