nieuws

Amsterdam bouwt 9.000 extra studentenwoningen

Geen categorie

De komende vijf jaar wil de gemeente Amsterdam 9.000 extra studentenwoningen bouwen. Tot eind 2010 ziet de gemeente nog kansen voor 4.508 studentenwoningen. Daarmee wil de hoofdstad het in 2006 gestelde doel halen om tot 2010 7.600 studentenwoningen aan de woningmarkt toe te voegen.

Amsterdam bouwt 9.000 extra studentenwoningen

De extra bouwinspanning is nodig omdat het aantal studenten in Amsterdam explosief groeit. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit blijkt dat in 2014 ruim 57.000 WO-studenten aan een van beide universiteiten studeren, van wie bijna 5.000 uit het buitenland. Dat is een groei van 23% ten opzichte van het studiejaar 2007-2008. Door de huidige economische neergang wordt de komende jaren een extra groei van het aantal studenten verwacht.

Om de groei op te vangen zijn de 9.000 extra studentenwoningen nodig. De gemeente ziet de volgende mogelijkheden: 3.500 nieuwbouweenheden (op bijvoorbeeld het Roeterseiland, de Amstelcampus en in het VU-kwartier), tijdelijke huisvesting in container- en sloopwoningen (2.500 eenheden), transformatie van kantoren (500) en het labelen van studentenwoningen in de bestaande corporatievoorraad (1.000). De overige 1.500 studentenwoningen komen vrij dankzij het campuscontract, waarbij studenten hun woning verlaten nadat ze zijn afgestudeerd.

Om deze ambitieuze plannen te kunnen realiseren, is de herinvoering van de huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden van belang. Met die huurtoeslag wordt interessanter voor ontwikkelaars en corporaties om onzelfstandige woonruimten te bouwen. De gemeente pleit bij het rijk voor de herinvoering van de in 1997 afgeschafte huurtoeslag voor onzelfstandige woonruimte.

Reageer op dit artikel