nieuws

Zwaar weer op komst voor bouwsector

Geen categorie

Volgens een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) worden de komende jaren zwaar voor de bouwsector. Pas in 2012 wordt herstel van de bouwproductie verwacht.

De nieuwbouwproductie van woningen, die in 2008 al een lichte krimp liet zien, daalt zowel in 2009 als in 2010 met ruim 10 procent. De vergunningverlening viel al in het najaar van 2008 sterk terug en herstelt zich pas als ook het economisch herstel in 2010 inzet. Het herstel in vergunningen leidt met vertraging tot productieherstel. In 2011 neemt de nieuwbouwproductie nog nauwelijks toe, waarbij het aantal opgeleverde woningen – evenals in 2010 – 64.000 zal bedragen. Daarmee ligt het aantal opgeleverde woningen in de periode 2009-2011 cumulatief bijna 40.000 lager in vergelijking met in 2007 en 2008. Vanaf 2012 neemt de nieuwbouwproductie weer duidelijk toe. Ook herstel- en verbouwactiviteiten in de woningbouw laten in 2009 en 2010 een stevige krimp zien, terwijl het onderhoud van woningen stagneert

Werkgelegenheid
De terugval in bouwproductie heeft sterke negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Snel teruglopende aantallen vacatures, afnemende inhuur van flexibele arbeidskrachten en gedwongen ontslagen bepalen het beeld voor 2009 en 2010. De werkgelegenheid in arbeidsjaren zal voor zowel werknemers als voor zelfstandigen in 2009 naar verwachting met 1½ procent dalen. In 2010 als de bouwproductie opnieuw sterk daalt, zal de productiedaling sterker neerslaan bij de werkgelegenheid van werknemers. Het aantal arbeidsjaren van werknemers daalt dan met 5 procent, terwijl die van zelfstandigen met 1½ procent daalt. In beide jaren samen raakt de bouwnijverheid ruim 30.000 arbeidsplaatsen kwijt.

Bij nieuwbouwprojecten voor bedrijven en publieke instellingen wordt uitgegaan van een terugval van 6 en 10 procent. ‘Alle tekenen wijzen erop dat de bouw zich moet opmaken voor een zware en langdurige periode van neergang’, zo stelt het rapport. 

Kabinetsbeleid 
Door de crisis is het ook voor corporaties moelijker om leningen te verkrijgen om woningen te bouwen. Ook moeten zij meer rente betalen over bestaande leningen. Samen met de gevolgen van het kabinetsbeleid (inflatie volgend huurbeleid, invoering Vennootschapsbelasting en Vogelaarheffing) dwingt steeds meer corporaties hun geplande investeringen kritisch tegen het licht te houden. Aedes en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) pleiten voor een ingreep door de overheid, waardoor corporaties meer kans hebben om de nieuwbouwplannen toch door te zetten. Zo zouden corporaties toegestaan moeten worden om rechtstreeks te lenen op de openbare kapitaalmarkt en zou de borgingsgrens van het WSW moeten worden verhoogd. Dit zou niet alleen de de crisis op de woningmarkt verlichten, maar ook helpen arbeidsplaatsen behouden.

Reageer op dit artikel