nieuws

Project – Nieuwe woonwijk Sint Franciscushof in Raalte

Geen categorie

Het terrein van de voormalige Sint Franciscushof in Raalte wordt herontwikkeld tot woonlocatie. Wethouder Gerard Elferink van de gemeente Raalte en directeur Rein van Steeg van AM Vastgoedontwikkeling ondertekenden hiervoor eind vorige maand een samenwerkingsovereenkomst. Voor het stedebouwkundig plan is Inbo aangetrokken.

Het veertig hectare grote terrein, voorheen in gebruik door een psychiatrische zorginstelling, wordt uiterlijk 1 april overgedragen aan de gemeente Raalte. Gemeente en AM hebben samen de randvoorwaarden voor de nieuwe woonwijk vastgelegd. Franciscushof krijgt een groen en landschappelijk karakter en wordt slechts voor eenderde bebouwd. De kavels, tussen de vierhonderd en duizend vierkante meter groot, liggen aan de rand van het gebied. Daardoor is een weids uitzicht over het open terrein, de bosranden of de waterpartij gegarandeerd. De inpassing van de 350 woningen is de taak van Inbo. Het bureau maakt een stedebouwkundig plan en een plan voor de inrichting van het openbare gebied. Het definitieve ontwerp wordt voor de zomer voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouder en aan de directie van AM. Daarna wordt het bestemmingsplan vastgesteld en kan het gebied bouwrijp worden gemaakt. Het streven is dat dit eind 2009 zijn beslag krijgt.

www.am.nl

Reageer op dit artikel