nieuws

Nieuwe Masteropleiding TU Delft: International Façade Master

Geen categorie

Met ingang van het nieuwe studiejaar 2008/2009, is binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft een nieuwe Masteropleiding van start gegaan: de International Façade Master.

  De nieuwe, tweejarige Masteropleiding leidt ontwerpers op voor het ontwerpen en ontwikkelen van gevelconstructies. Hoofdthema’s zijn: typologie, materialisatie, fabricage en assemblage van gevels. Het onderwijs is sterk gekoppeld aan de lopende onderzoekprogramma’s op gevelgebied binnen de Façade Research Group van de TU Delft. 

De opleiding is tot stand gekomen door samenwerking van TU Delft met de VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche), het KCG (Kennis Centrum Gevelbouw) en twee grote Nederlandse gevelbouwers, Oskomera Group en Scheldebouw (onderdeel Permasteelisa Group). 

De beide gevelbouwbedrijven die eveneens lid zijn van het VMRG, begeleiden en coachen de studenten in relatie tot actuele en toekomstige ontwikkelingen van de internationale gevelindustrie. Het KCG verzorgt een deel van de opleiding: het direct aan de praktijk van de gevelbouw gerelateerde deel. 

Reageer op dit artikel