nieuws

Marieke Kuipers benoemd op speciale leerstoel Cultureel Erfgoed

Geen categorie

Per 1 september 2008 is prof. dr. Marieke Kuipers (1951) benoemd tot (deeltijd) hoogleraar op de nieuwe leerstoel ‘Cultureel Erfgoed in het bijzonder van de architectuur van de twintigste eeuw’ aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling MIT (Modification, Intervention and Transformation).

Marieke Kuipers benoemd op speciale leerstoel Cultureel Erfgoed

Zij wordt hier de vierde hoogleraar, naast Jo Coenen, Rob van Hees en Paul Meurs. Kuipers werkt sinds 1977 bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist, nu Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Haar specialisme is de waardestelling van de ‘jongere bouwkunst’ die vanaf omstreeks 1850 tot stand is gekomen in samenhang met de industrialisatie. Sinds 2000 tot heden is zij bijzonder hoogleraar Cultureel Erfgoed aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Tevens is zij vicevoorzitter van de International Specialist Committee on Registers van Docomomo (de wereldwijde organisatie die zich inzet voor het erfgoed van de Moderne Beweging) en adviseur voor het twintigste-eeuws erfgoed bij ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en de Raad van Europa. 

Schakel tussen de verschillende werkterreinen
Kuipers ziet de leerstoel als een belangrijke schakel tussen de verschillende werkterreinen van MIT. Centraal staat voor haar het concept ‘cultuurwaarde’. Kennis van de herkomst van het recente erfgoed vindt zij onontbeerlijk voor de grote ontwerpopgaven van de toekomst: interventie en transformatie op een zodanige manier dat de cultuurhistorische continuïteit bewaard blijft. Nu er tientallen oude gebouwen zoals kerken, raadhuizen, postkantoren en andere semi-openbare gebouwen leegkomen, is er voorafgaand aan het ontwerpproces voor een volgende bestemming, naast een analyse van de architectonische kwaliteiten, bezinning nodig op de betekenis van bepaalde immateriële waarden, op het culturele fundament. 

Moderne materialiteit
Daarnaast richt Kuipers zich in haar werk op een ander thema: de plaats van de moderne materialiteit in een cultuurhistorische context. Dit betreft de studie naar de ontwikkeling van nieuwe materialen en de verwerking daarvan in het architectonisch denken en handelen in heden en verleden. Zo heeft gewapend beton bijvoorbeeld al verschillende ontwikkelingsstadia doorgemaakt, maar hoe dat precies doorwerkte in het architectonisch ontwerpproces van enkele decennia geleden is onderwerp van nieuw onderzoek. Ook dit soort kennis is nodig voor toekomstige renovaties en restauraties.

Reageer op dit artikel