nieuws

Winnaars Poorten naar Fryslân bekend

Geen categorie

Ruim tweehonderd ideeën uit binnen- en buitenland mocht de jury ontvangen als respons op de door de provincie en de Stichting Passages uitgeschreven prijsvraag ‘Poorten naar Fryslân’. Zes ervan zijn onlangs beloond met een oorkonde en geldprijs. In de ontwerpen is de Friese identiteit duidelijk herkenbaar.

Winnaars Poorten naar Fryslân bekend

Het meest omvangrijke idee is van Hanshan Roebers. Het betreft de vier grenslocaties van de provincie: een sluis op Afsluitdijk, bij Drachten een ringdijk, een waterkering nabij Lemmer en bij Wolvega een verhoogde wal. 

De overige ontwerpers hadden een specifieke locatie in het achterhoofd. Bij Wolvega is door Janneke Zantinge en Rogier Martens een grenspost bedacht. Het duo Marus en Hannie van der Made wil hier een raster van vlaggen plaatsen. Zij lieten zich leiden door de symboliek en de historie van het wapen en de vlag, de 343 masten hebben in top een gefixeerde polyester Friese vlag. Jeroen Eulderink en Nicole Klerkx stellen voor om bij Lemmer het woord Fryslân in enorme letters van 67,5 meter lang en 12,6 meter hoog neer te zetten. Voor dezelfde locatie ontwierp Siert Dallinga een groot baken met dag- en nachtverlichting met daarop de woorden Thûs = Home. Een kilometer lange lichtkrant als ‘taalzone’ waarin het Fries geleidelijk overgaat in het Nederlands moet als het aan XML ligt de Afsluitdijk markeren. 

Het idee van de Poorten naar Fryslân komt voort uit een van de toekomstdebatten van Fryske Fiersichten die de provincie in 2006 organiseerde. In totaal zijn er 202 inzendingen ingestuurd, waarvan zeventig voor de grens op de Afsluitdijk. De provincie gaat zich beraden over de toekomst en mogelijke uitvoering van de projecten. Tot 10 augustus zijn alle inzendingen te bewonderen in de voormalige Manege aan de Arendstuin in Leeuwarden.

Bron Provincie Friesland

www.fryslan.nl

Reageer op dit artikel