nieuws

Techniek – Stap vooruit in waardecreatie bij gebiedsontwikkeling

Geen categorie

DHV heeft een gebiedsexploitatiemodel ontwikkeld waarin grond- en opstalexploitatie worden gecombineerd. GeO Value is integraal toepasbaar voor alle ruimtelijke ontwikkelopgaven tot en met de definitieve ontwerpfase. Op Vastgoedbeurs Provada toonde business developer GIS Bujar Nushi van DHV het model aan voormalig minister van VROM Sybilla Dekker.

Door de vormgeving kan het model worden ingezet als open communicatiemiddel bij onderhandelingstrajecten tussen de gronduitgevende en de ontwikkelende partij. Daarnaast maakt de geïntegreerde grond-opstal-exploitatiemodule het mogelijk om het gecombineerde ontwikkelresultaat door te rekenen. Het model kan tevens communiceren met andere programma’s. DHV heeft een koppeling van het model met de MapTable gemaakt.

Reageer op dit artikel