nieuws

Wetenschappelijke duwtje inde rug

Geen categorie

Speerpunt Bouw is een nieuw overkoepelend initiatief van de bouwkunde faculteiten van de Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente. Het doel is het gezamenlijke onderzoek meer te richten op de toepasbaarheid in de bouw en daarmee de innovatie in de bouwsector te stimuleren. De presentatie op de Bouwrai 2008 is de eerste maal dat het Speerpunt Bouw zich publiekelijk manifesteert en dient om de respons te peilen op het gepresenteerde concept.

Speerpunt Bouw beoogt Nederland gidsland te laten zijn voor innovatie in de Europese bouwindustrie: de bouw moet met de resultaten beter, sneller, flexibeler, transparanter en innovatiever kunnen gaan werken. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de drie universiteiten zich wenden tot de bouwwereld in al zijn geledingen (eigenaars, ontwerpers, uitvoerders en overheden) om te komen tot een nieuw en toekomstgericht onderzoeksprogramma. 

In principe zijn alle 80 hoogleraren van de 3 TU Bouwfaculteiten en ongeveer 200 promovendi als onderzoekers betrokken bij Speerpunt Bouw. Als formateur is aangesteld prof.ir. Mick Eekhout, momenteel verbonden aan de TU Delft faculteit Bouwkunde als hoogleraar Productontwikkeling binnen de afdeling Building Technology. 

Het nieuwe onderzoek gaat over vanuit het bestaande onderzoek, dat een meer individueel karakter heeft. Er zullen gemakkelijk toegankelijke digitale portals gemaakt worden, waarop het betreffende onderzoek, de onderzoeksresultaten, de nieuwe onderzoeksprogrammering, tussentijdse workshops, symposia, congressen, seminars en tussentijdse publicaties voor het Nederlandse bouwpubliek inzichtelijk en verkrijgbaar zullen zijn. 

Reageer op dit artikel