nieuws

Opleveringen Haveneiland-oost in IJburg

Geen categorie

Vorige week vond op Haveneiland-oost de feestelijke oplevering plaats van Blok 48 en Blok 52. De blokken, ontwikkeld door projectontwikkelaar De Principaal, bieden onderdak aan diverse types woningen, bedrijfsruimtes en kantoren. Woningstichting De Key neemt de exploitatie voor zijn rekening.

Opleveringen Haveneiland-oost in IJburg

Blok 48, ontworpen door Köther Salman Koedijk Architecten, bestaat uit een gemengd programma van 142 woningen, 9000 vierkante meter bedrijfsruimte en 4000 vierkante meter kantoorruimte. Het geheel is opgezet als een ensemble bestaande uit hofjes, stroken en blokken. De details en de materiaalkeuze zijn het verbindende element. De vier volumes aan de westkant met kantoren en woningen zijn aan elkaar verwant, maar de verdiepingshoogtes variëren al naar gelang de functies. De gevel van de hoge appartementenvleugel aan de Oostzijde heeft een ander karakter. Het tussengebied wordt gevormd door twee rijen sociale huurwoningen met dwars daarop twee kortere rijen woningen. Een gezamenlijke binnentuin maakt het project compleet.

Het ontwerp van Blok 52 is van de hand van Bakers Architecten. De verschillende onderdelen -172 huur- en koopwoningen, 514 vierkante meter bedrijfsruimtes en 1052 vierkante meter kantoren- zijn niet onmiddellijk zichtbaar in de buitengevel. Hier is een strak raster gebruikt om het blok een uniform karakter te geven. De Zuidkant van het langwerpige volume met één afgeschuinde kant begrenst een riante groenstrook. Van links naar rechts wordt het blok doorsneden door een gracht. Het binnenterrein laat een dynamischer beeld zien. Het verschil in woningtypen en programmaonderdelen uit zich daar in een levendige samenstelling van trappen, galerijen en loopbruggen. Markant detail van Blok 52 zijn de glazen balkonhekken met waterprint, geïnspireerd door het water dat IJburg omringt. 

In de rubriek projecten van het maartnummer van ‘de Architect’ worden Blok 48 en Blok 52 uitgebreid beschreven. 

Zie ook:  www.deprincipaal.nl

Reageer op dit artikel