nieuws

Nieuwe architectuurnota

Geen categorie

Het kabinet presenteert naar verwachting binnenkort de nieuwe visie op architectuur en ruimtelijk ontwerp voor de periode na 2008. De BNA is door het ministerie van OCW uitgenodigd zijn visie te geven op de nieuwe architectuurnota. Jeroen van Schooten, Marie Hélène Cornips en Hans van Heeswijk hebben afgelopen donderdag met minister Plasterk hierover van gedachten gewisseld.

De BNA is het eens met de uitgangspunten van het kabinet om excellentie en participatie te bevorderen, maar vindt ook dat het architectuurbeleid binnen het cultuurbeleid een ondergeschoven kindje blijft. Voor de bond is de nieuwe nota een belangrijke voorwaarde om het architectuurbeleid in Nederland op landelijk en regionaal niveau een stevige impuls te kunnen geven. Daarbij zijn volgens de BNA de opdrachtgevers en de overheid zelf in al zijn geledingen als opdrachtgever én regelgever belangrijke doelgroepen.

De BNA vroeg de minister om architectonische kwaliteit bij zijn collega’s onder de aandacht te brengen. Er is tot nu toe geen actieve doorvoering van het architectuurbeleid in andere beleidssectoren, zoals onderwijs, wonen, herstructurering, economie, zorg, infrastructuur en landschap, waardoor het te weinig betekenis krijgt. Als voorbeeld geeft de BNA het nieuwe Service Centrum Scholen van de ministeries van OCW en Financiën, dat innovatieve aanbestedingsvormen moet promoten in de onderwijswereld, maar architectonische kwaliteit niet hoog in het vaandel heeft staan. 

Nu het ruimtelijk ordeningsbeleid in ons land verder wordt gedecentraliseerd, is het nodig dat de kwaliteit en capaciteit van (lagere) overheden tegen het licht worden gehouden en worden verbeterd. Om de verrommeling van Nederland tegen te gaan, volstaat het aanwijzen van een paar prestigieuze voorbeeldprojecten niet, maar moet de kwaliteit van het overgrote deel van ‘gewone’ opdrachten omhoog. 

De overheid kan door het versterken van de prijsvraagcultuur en het stimuleren van jong talent een verschraling van het architectuurklimaat actief tegengaan. Daarnaast vindt de BNA dat de overheid concrete kwesties moet aanpakken, zoals stimulering van de beroepspraktijk van architecten en de borging van architectonische kwaliteit in geïntegreerde contracten, zoals DBFMO en PPS. 

Na het gesprek is afgesproken dat de BNA in overleg gaat met de opstellers van de nota, om de voor architecten en architectuur relevante issues in te brengen.

www.bna.nl

Reageer op dit artikel