nieuws

Drie nieuwe Rijksadviseurs benoemd

Geen categorie

Met de benoeming van drie rijksadviseurs is het nieuwe College van Rijksadviseurs compleet. De benoeming van Liesbeth van der Pol als nieuwe Rijksbouwmeester was vorige maand al bekend gemaakt. Met ingang van 15 augustus 2008 pakt het nieuwe college voor de eerste keer zijn werkzaamheden op.

Drie nieuwe Rijksadviseurs benoemd

Minister Eurlings van VenW heeft prof. ir. Ton Venhoeven (53) benoemd tot Rijksadviseur voor de Infrastructuur. Hij volgt daarmee prof. ir. Jan Brouwer op. Ir. Yttje Feddes (54) is door minister Verburg van LNV benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap en volgt ir. Dirk Sijmons op. Minister Plasterk van OCW heeft als opvolger van prof. drs. Fons Asselbergs drs. Wim Eggenkamp (62) benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed. 

Rijksad. ir. Ytje Feddes.jpg   Ir. Yttje Feddes.

De taak van het College is het aansturen en stimuleren van ontwerponderzoek en ontwerp, de borging van kwaliteit en het verbeteren van het opdrachtgeverschap van de Rijksoverheid. Het College adviseert over uiteenlopende ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, zoals het Routeontwerp, de plaatsing van windturbines, de toekomst van Almere Pampus, maar ook over zaken als binnenstedelijk bouwen, hoogbouw in Nederland, leegstand en herbestemming. 

Info: www.rijksbouwmeester.nl

Reageer op dit artikel