nieuws

Nieuw referentiejaar voor klimaatberekeningen

Geen categorie

Het klimaat verandert. De referentieklimaatgegevens voor installatieontwerp en energiebesparingsberekeningen zijn echter jarenlang niet aangepast. In het Nederlandse normontwerp NEN 5060 zijn daarom voor uiteenlopende toepassingen op basis van internationaal gestandaardiseerde ‘recepten’ nieuwe referentieklimaatgegevens uitgewerkt.

Voor ontwerpberekeningen voor koelinstallaties of verwarmingsinstallaties en voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen zijn klimaatgegevens nodig. Door de ontwikkelingen in het klimaat zijn de tot nu toe in Nederlandgebruikte referentieklimaatgegevens niet meer goed toepasbaar. Daarom zijn nieuwe referentieklimaatgegevens opgesteld. Deze   zijn in Ontw. NEN 5060 Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens vastgelegd. In dit normontwerp staan ook aanpassingen voor de tabel met uurgemiddelde temperaturen voor ontwerpdagen in NEN 5067:1985 Koellastberekeningen voor gebouwen en de nationale bijlage behorende bij NEN-EN 12831:2004 Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting.

De kritiekperiode voor dit normontwerp loopt tot 1 mei 2008. Tijdens deze kritiekperiode worden met deze klimaatgegevens door ISSO berekeningen uitgevoerd. Met de ISSO-berekeningen wordt inzicht verkregen in de consequenties van de nieuwe referentie­klimaatgegevens voor ondermeer het ontwerp van klimaatinstallaties voor gebouwen. Verwacht mag worden dat dit referentieklimaatjaar later bijvoorbeeld het voor TO-berekeningen voor de Rijksgebouwendienst het tot nu toe gebruikelijke referentiejaar ‘1964’ kanvervangen.

www.nen.nl

Reageer op dit artikel