nieuws

Geprefabriceerd en thermisch geconditioneerd

Geen categorie

VBI introduceert het EcoPrefab Concept. Een aardwarmtesysteem met warmtepompopstelling zorgt voor de opwekking van koude en warmte vanuit de bodem en/of omgeving.

Geprefabriceerd en thermisch geconditioneerd

De VBI Klimaatvloer is het afgiftesysteem. De in de vloer opgenomen leidingen zijn aangesloten op het opwekkingssysteem en brengen naar gelang de behoefte koude of warmte in de vloer. De vloer vervult daarmee de functie van zowel koel- als verwarmingselement. De registers zijn onderin de vloer aangebracht, waardoor de koelcapaciteit aanmerkelijk groter is dan wanneer leidingen zich in de druklaag of de afwerkvloer bevinden. 

De capaciteit van verwarmen vanuit het plafond is ook geen probleem en zo ontstaat een constant en comfortabel binnenklimaat. Omdat bij verwarmen, anders dan bij koelen, wel vraag is naar individuele regelbaarheid wordt de ventilatielucht langs een elektrische of watervoerende naverwarmer geleid. Hiermee kan de ruimtetemperatuur plaatselijk een paar graden worden verhoogd. De fabrieksmatig aangebrachte leidingsleuven in de VBI Klimaatvloer bieden ruimte aan leidingen voor ventilatie en overige installaties. Door de grote vloeroverspanning tot 14 meter ontstaan grote, vrij indeelbare ruimtes. De EPC-waarde van een gebouw daalt dankzij het concept van 1,5 naar 0,8.  In het werkprogramma ‘Schoon en zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ van het kabinet  staat  het beleidsvoornemen van de overheid voor de toekomst beschreven: in 2017 moet de nieuwbouw in zijn geheel 50% energie-efficiënter zijn. Naar verwachting zal de EPC-norm voor kantoorgebouwen per 2011 worden verlaagd van 1,5 naar 1,0. Het VBI EcoPrefab Concept voldoet daar nu al ruimschoots aan.

www.vbi.nl

Reageer op dit artikel