nieuws

Dialoog behoeft meer dialoog

Geen categorie

Zowel gewone burgers als deskundigen maken zich zorgen over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de steden en het groen in hun directe omgeving. Ook de bereikbaarheid en het openbaar vervoer in de Randstad zijn belangrijke zorgpunten. Daarnaast geven zij aan meer bestuurlijke kracht en een betere sturing te willen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de week van de dialoog die Minister Cramer van Ruimte en Milieu vandaag afsluit. Burgers en andere experts hebben de afgelopen dagen aan Randstadtafels gediscussieerd over de klimaatbestendigheid en bereikbaarheid van de Randstad, over de kwaliteit van het wonen en werken en het behoud van groene en open ruimten in de Randstad.

Dialoog behoeft meer dialoog

De resultaten van de week van de dialoog, die mede is georganiseerd door de Publieke Zaak en het Nirov worden door de betrokken bestuurders gebruikt voor het opstellen van de langetermijnvisie Randstad 2040. Datzelfde geldt voor verwachte uitkomsten van de adviezen van de SER, de planbureaus en de VROM-raad (samen met de VenW-raad en Raad Landelijk Gebied), de internationale benchmark en andere bouwstenen voor de visie.

In verband met de grote belangstelling voor de discussies, kon niet iedereen deelnemen. In maart kunnen alle burgers deelnemen aan een grootschalige online toets. Daarmee worden onder andere de uitkomsten van de week van de dialoog bij een groot aantal burgers getoetst. 

De online tentoonstelling van Randstadbeelden vormde een belangrijke inspiratiebron voor de discussies. In aansluiting op deze beelden zal met betrokkenheid van het College van Rijksadviseurs worden gewerkt aan een aantal geïntegreerde toekomstbeelden van de Randstad. Daarbij wordt de input van burgers en andere experts gebruikt. Hiermee zal richting worden gegeven aan de visie en aan de bijbehorende investeringen voor de lange termijn. De visie Randstad 2040 wordt naar verwachting rond de zomer gepresenteerd.

Meer informatie is te vinden op www.vrom.nl
Het project Randstad 2040 is te bekijken via: http://doemee.vrom.nl/randstad2040

De online-tentoonstelling is te zien via: 
http://doemee.vrom.nl/ruimtelijke-ontwikkelingsbeelden

Daarbij is de tentoonstelling ook tot en met 12 april in het ARCAM te bezichtigen. Meer informatie over Arcam: www.arcam.nl

Reageer op dit artikel