nieuws

Bouwend Nederland reageert positief op Uitvoeringsregels Aanbestedingswet

Geen categorie

De voorstellen van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken voor de nadere uitwerking van de uitvoeringsregels voor de Aanbestedingswet vallen bij Bouwend Nederland in het algemeen goede aarde.

Vooral de uniformering van de aanbestedingsregels en maatregelen om administratieve lasten tegen te gaan, zullen het bouwers gemakkelijker maken om op overheidsaanbestedingen in te schrijven. BNL benadrukt dat uniformering niet ten koste hoeft te gaan van de vrijheid van de aanbesteder om de bij het project passende bouworganisatievorm, contractvorm, aanbestedingswijze, geschiktheidseisen en gunningscriteria te kiezen. 

De voorstellen van de minister zijn opgenomen in een Consultatiedocument, waarop Bouwend Nederland recent heeft gereageerd.

De nieuwe Aanbestedingswet ligt momenteel ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De uitvoeringsregels bij deze kaderwet worden vastgelegd in twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Over de inhoud heeft het ministerie van EZ de afgelopen maanden intensief overlegd met alle betrokkenen: opdrachtgevende overheden en vertegenwoordigers van aanbieders. Op basis van dit overleg is het Consultatiedocument tot stand gekomen. Een werkwijze waarvoor Bouwend Nederland veel waardering heeft.  

www.bouwendnederland.nl

Reageer op dit artikel