nieuws

Nieuwe hbo-opleiding: stedebouwkundig ontwerper

Geen categorie

Saxion Hogescholen heeft de ministeriële goedkeuring gekregen voor een vierjarige hbo-bacheloropleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen. Eerder al oordeelde de accreditatiecommissie van het NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) positief over deze hbo-opleiding.

Saxion speelt hiermee in op de behoefte van de branche aan extra handen voor de ontwerpstudio’s. Deze hbo’ers kunnen de academisch gevormde stedebouwkundigen ondersteunen en daaarnaast kunnen ze zelfstandig functioneren in de ontwerpateliers van stedebouwkundige advies- en ontwerpbureaus en afdelingen stadsontwikkeling van gemeenten. 

De studenten werken vanaf het tweede studiejaar zoveel mogelijk aan (ontwerp)opdrachten van externe opdrachtgevers uit de praktijk van de stedebouw. Per september 2008 zullen circa vijfentwintig tweedejaars voor het eerst volgens dit concept gaan werken. Het Projectenbureau ROB (www.projectenbureaurob.nl) van Saxion gaat vraag en aanbod matchen tussen opleiding en opdrachtgevers. Over de invulling wil de opleiding graag van gedachten wisselen met professionals uit de branche.

Als opleidingslocatie beoogt Saxion een voormalige fabriekshal aan de Sint Olafstraat in het Deventer Havenkwartier. Saxion onderhandelt daar nog over met de gemeente. De hal – het SaxLab – moet het karakter krijgen van een creatieve werk-, expositie- en ontmoetingsplaats annex ontwerpstudio, voor nieuwe initiatieven. Met ruimte voor de studenten Stedenbouwkundig Ontwerpen én andere creatievelingen, van zowel binnen als buiten de hogeschool. 

Informatie over de nieuwe hbo-opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen is te vinden op www.saxion.nl/so

Reageer op dit artikel