nieuws

Gouden Piramide 2008 van start

Geen categorie

De inschrijving voor de Gouden Piramide 2008 is van start gegaan.

De prijsronde van 2008 is bestemd voor opdrachtgevers van architectuurprojecten, die voldoende zijn gerealiseerd. Dit kunnen bijvoorbeeld woonhuizen, scholen, kerken, bedrijfsgebouwen zijn, maar ook civieltechnische projecten als bruggen, sluizen of stations. Ook restauratie, verbouw- en renovatieprojecten kunnen worden ingezonden. Behalve afzonderlijke gebouwen kunnen eveneens architectonische complexen en omgevingsarchitectuur onderwerp zijn van een inzending. 

De inschrijving voor deze ronde sluit op 7 maart om 17.00 uur. Iemand voordragen kan ook. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury voorgezeten door Rijksbouwmeester Mels Crouwel. De jury bestaat dit keer uit:

Roberto Meyer, Meyer en Van Schooten Architecten
Renée Hoogendoorn, directeur gebiedsontwikkeling AM
Mick Eekhout, hoogleraar productontwikkeling TU Delft, directeur Octatube International
Madeleine Maaskant, architect/Maaskant en Van Velzen Architecten
Ton Schaap, stadsstedenbouwer Enschede en dRO Amsterdam
Hadassah de Boer, programmamaker/tv-presentatrice
Klaske Havik, tijdschrift OASE en De Architect, TU Delft
Secretaris is Ton Idsinga. Voorzitter en secretaris hebben geen stemrecht.

In de tweede helft van april zullen de minimaal drie, maximaal vijf genomineerden bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt vermoedelijk plaats op 22 november 2008.

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De prijs is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW. De AVRO zal in de maand november met een serie tv-documentaires aandacht besteden aan de genomineerde opdrachtgevers en hun werk.

Voor alle overige informatie : www.goudenpiramide.nl

Reageer op dit artikel