nieuws

Oplevering – Gebouwschil als aansluiting op drie omgevingen

Geen categorie

Bas van de Moosdijk, groepsarchitect bij Jorissen Simonetti architecten in Rijssen, ontwierp de nieuwbouw ‘Avondzon’ aan het Ibisplein in Apeldoorn zuid. De bebouwing rond dit plein, waar ook het oorspronkelijke gebouw Avondzon stond, is in de jaren 50 ontworpen door de Apeldoornse gebroeders Mensink. Avondzon ligt echter ook aan de Adelaarslaan en Eendenweg, die worden gekenmerkt door andere bouwstijlen. Van de Moosdijk nam de bakstenen gebouwschil als leidraad om aansluiting te zoeken op de verschillende omgevingen.

Oplevering – Gebouwschil als aansluiting op drie omgevingen

Opdrachtgever is woningstichting De Goede Woning Apeldoorn. Avondzon huisvest vijfenzestig bewoners van verschillende instellingen op het gebied van ouderenzorg, waaronder twee woongroepen van elk zes dementerende ouderen. Daarnaast zijn zesendertig plaatsen voor dagverzorging opgenomen, een restaurant, een satellietkeuken en onder het geheel een parkeergarage.

De hoofdmassa van het gebouw telt drie bouwlagen. Aan de Adelaarslaan ligt een terugliggende vierde bouwlaag, waardoor het hoogste volume aan de belangrijkste weg wordt geplaatst. De massa aan de Eendenweg ligt terug; hier is de hoofdentree gesitueerd. Een verzelfstandigd blok van twee bouwlagen sluit het Ibisplein af op de manier waarop het bestaande gebouw dat ook deed. 

De delen van de bouwschil zijn op verschillende manieren uitgewerkt. Aan het Ibisplein is een bijna letterlijke kopie van de oude gevel gemaakt, terwijl de lengte aan de Adelaarslaan wordt gebroken door drie grotere openingen met daar achter gelegen loggia’s. De schil omsluit niet het gehele gebouw, maar slingert zich om en door het gebouw heen. De architect heeft een los-vast spel willen creëren tussen de schil en het omsloten volume, dat wordt uitgevoerd in keramische elementen. Een metalen raster maakt hier de maat van de zorgappartementen afleesbaar. Van de Moosdijk: “De plasticiteit van het geheel, het samengaan van vlakken en volumes in één compositie en de materialisatie daarvan vormen een eigentijdse interpretatie van de bouwstijl van de Amsterdamse School.”

Reageer op dit artikel