nieuws

Zelfreinigend vermogen van de bouw

Geen categorie

De inspectie van het ministerie van VROM heeft voor het eerst een last onder dwangsom opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven die de regels voor de verplichte CE-markering van bouwproducten overtreden.

De CE-markering geeft aan dat een bouwproduct volgens Europese productspecificaties is getest en voldoet aan de fundamentele voorschriften van de Richtlijn Bouwproducten. Sinds oktober 2002 is het verboden bepaalde bouwproducten op de markt te brengen die niet zijn voorzien van een CE-markering.

De zaak tegen de twee bedrijven, die volgens de VROM-inspectie producten zonder CE-markering op de markt brengen, is aangezwengeld door Nophadrain, fabrikant van dakbegroeiingssystemen uit Kerkrade. De VROM-inspectie pleit sinds 2004 voor het zelfreinigend vermogen van de bedrijfstak en roept het bedrijfsleven op actief op zoek te gaan naar vermeende freeriders in hun branche. Zij kunnen signalen over het onjuist vermelden of het ontbreken van CE-markeringen melden bij de VROM-inspectie.

De inspectie heeft twee bedrijven die dakbegroeiingssystemen leveren een last onder dwangsom opgelegd omdat zij sinds 1 oktober 2002 producten op de markt brengen die niet zijn voorzien van CE-markering. Wanneer de bedrijven hun producten zonder CE-markering op de markt blijven brengen, overtreden ze artikel 1.8 van het Bouwbesluit en riskeren ze een boete van 4.000 euro per product per week, met een maximum van 52.000 euro. Volgens VROM kunnen de bedrijven alleen onder de dwangsom uit komen door de handel te stoppen of te zorgen voor een volledige certificering. 

www.ftp.nophadrain.nl/ce

Reageer op dit artikel