nieuws

Rotterdam springlevend

Geen categorie

Bouwbedrijf Dura Vermeer Bouw Rotterdam, woningcorporatie Com·wonen en zorgaanbieder De Stromen Opmaat Groep hebben het initiatief genomen voor het onderzoeksprogramma ‘Partners for Healthy Cities’. Dit onderzoek, uitgevoerd door het European Institute for Comparative Urban Research (Euricur), moet leiden tot betere leefomstandigheden van de Rotterdammers, in het bijzonder van jongeren.

De Rotterdamse wethouder Jantine Kriens (volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke opvang) is enthousiast over het onderzoek. De wethouder uitte haar instemming met het initiatief begin deze week tijdens een bijeenkomst in het Rotterdamse stadhuis, waar de initiatiefnemers hun bijzondere plannen aan haar voorlegden. Het initiatief komt voort uit de zorgen die Dura Vermeer, Com·wonen en De Stromen zich maken over de gezondheidstoestand van de inwoners van Rotterdam, die minder goed is dan die van mensen elders in het land. Het onderzoek moet resulteren in maatregelen om de gezondheid van de Rotterdammers te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek worden in het Jongerenjaar 2009 gepresenteerd.

‘Het gaat erom jongeren kansen te bieden,’ onderstreepte Constant van Schelven, voorzitter van De Stromen Opmaat Groep. ‘Een gezonde stad is een kansrijke stad. Juist met elkaar zijn we in staat een kansrijker en evenwichtiger stad te creëren.’ De initiatiefnemers en onderzoekers boden de wethouder een springtouw aan met het motto ‘Rotterdam springlevend’.

www.duravermeer.nl

Reageer op dit artikel