nieuws

Duurzaam ondernemen op bedrijventerrein

Geen categorie

De ontwikkeling van het industrieterrein Weststad III in oosterhout was voor kunststof- en betonfabrikant Martens de gelegenheid om invulling te geven aan het in 1996 opgestelde ‘Masterplan 2030’.

In dit plan is gekeken hoe het bedrijfsproces op duurzame wijze kan worden ingericht. Met een nieuwe aanpak van terreinverharding kon Martens, bij het inrichten van terrein Weststad III, vanaf de grond beginnen. Toekomstige verzakkingen zijn ondervangen door het hele terrein voor te belasten alvorens te bestraten. Daarmee kan een groot deel van het toekomstig onderhoud en de daarmee gepaard gaande overlast worden voorkomen.

Naast deze duurzame manier van verharden maakt Martens ook gebruik van een milieusparend systeem voor waterbeheer. Zoveel mogelijk hemelwater wordt opgevangen en naar de fabriek geleid voor de betonproductie. Daarnaast worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Een speciale recyclinginstallatie zorgt ervoor dat alle grondstoffen uit restbeton opnieuw kunnen worden gebruikt. Bij de productie van kunststoffen maakt Martens al jaren gebruikt van grondstoffen die gewonnen zijn uit gebruikte materialen. 

De milieuvriendelijke manier van bevoorrading van de betonfabriek over het water was voor Martens één van de belangrijkste redenen om te kiezen voor Weststad III als locatie. 

Met het in gebruik nemen van een Warmtekrachtkoppelinginstallatie, heeft Martens dit beleid ook op het gebied van energievoorziening doorgezet. Een dergelijke centrale heeft een hoog rendement, omdat zowel de opgewekte stroom als de daarbij ontstane warmte op één locatie worden gebruikt. Daarnaast mogen Martens en twee andere bedrijven 6 windmolens op hun terrein realiseren.

www.martensgroep.nl

Reageer op dit artikel