nieuws

Vogelaar trekt 8 miljoen extra uit voor particuliere woningbouw

Geen categorie

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie trekt 8 miljoen euro extra uit voor het stimuleren van het gezamenlijk bouwen van woningen door particulieren. Vogelaar heeft vandaag het startschot gegeven voor de landelijke kenniscampagne Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw.

Collectief particulier bouwen is gericht op het benutten en stimuleren van ideeën van bewoners bij de bouwproductie en de woonomgeving. Bij veel projecten in het land heeft particulier opdrachtgeverschap ertoe geleid dat bewoners ook verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van hun woonomgeving. Daarmee is het collectief particulier opdrachtgeverschap een belangrijke bouwsteen voor de wijkaanpak. Het is een effectieve manier om betaalbare woningen en sociale samenhang in een straat, buurt of wijk te realiseren, volgens het ministerie van VROM. De kenniscampagne heeft als doel bestuurders, ambtenaren en politici meer routine bij te brengen in het adviseren over particuliere woningbouw. De campagne bestaat uit een website, een aantal themabijeenkomsten voor provincies en gemeenten en ondersteuning van lokale initiatieven met cursussen, excursies en prijsvragen.

Het ministerie van VROM heeft de afgelopen jaren een aantal acties in gang gezet om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van eigenbouw te bevorderen. Voor het stimuleren van de woningproductie in eigen bouw in de periode 2005-2010, heeft VROM een budget van 42,5 miljoen euro. De 8 miljoen voor collectief particulier opdrachtgeverschap wordt in het Provinciefonds gestort. 

www.iceb.nl
www.minvrom.nl

Reageer op dit artikel